Centre pentru Familii

Țările Nordice


Țările Nordice au dezvoltat un model coordonat și cuprinzător de furnizare de servicii pentru familie, care își propune să susțină parentalitatea și să promoveze bunăstarea și sănătatea copiilor și a familiilor pe baza colaborării și a unei tranziții facile. Principiile care subliniază organizarea centrelor pentru familii includ:

 • Bunăstarea copilului
 • Bunăstarea părinților
 • Consolidarea competențelor parentale
 • Resurse pentru a răspunde nevoilor copiilor
 • Susținerea relațiilor maritale

Scopul centrelor pentru familii este:

 • să dezvolte rețelele sociale între copii și părinți
 • să susțină și să întărească părinții în rolul lor de îngrijitori și primi educatori
 • să acționeze ca punct local de întâlnire pentru copii, familie și rezidenți locali pentru joc, activități pedagogice și interacțiuni sociale
 • să identifice factori de risc din domeniul fizic, mental și social în stadiile timpurii
 • să dezvolte colaborarea dintre diverse servicii, cros-sectorial și multi-profesional
 • să acționeze ca centru de informare și competență
 • să disemineze cunoștințe pe baza cercetărilor și evidențelor științifice

VÂRSTA COPIILOR: se adresează tuturor copiilor și părinților

FURNIZAREA DE SERVICII:

Centrele pentru familii oferă servicii integrate copiilor și familiilor, asigurând în același spațiu:

 • servicii medicale (doctori, psihologi, logopezi, clinici pentru mame și copii)
 • servicii deschise de îngrijire și educație pentru copii
 • servicii sociale specializate: consiliere pentru familii, ajutor în gospodărie, orientarea copilului

Formele pe care le poate lua centrul sunt:

 • Centre familiare multidisciplinare în care serviciile sunt localizate în același spațiu
 • Centre familiare multidisciplinare în care serviciile sunt localizate în spații diferite
 • Centru social
 • Centru de EÎCT
 • Centru pentru susținerea familiei

Serviciile sunt oferite prin colaborarea dintre municipalități, zone, ONG-uri, parohii.

FINANȚARE:

Fonduri publice provenite de la autoritățile locale sau regionale

PUNCTE TARI ȘI VULNERABILITĂȚI:

În centrele pentru familii, părinții sunt susținuți în rolul lor prin moduri variate:

 • Suport pentru construirea unui atașament pozitiv și a unor interacțiuni adecvate cu copiii
 • Susținerea competențelor parentale pe toată durata copilăriei
 • Instrumente digitale, net-clinics, grupuri pe Facebook
Educația Timpurie este iubire!
%d