Dezvoltarea serviciilor de Educație Timpurie

Asistență tehnică pentru dezvoltarea de servicii de educație timpurie de calitate

EVALUARE – STRATEGIE – CONSULTANȚĂ – PREGĂTIRE

Evaluarea nevoilor existente privind copilăria timpurie și revizuirea strategiei de dezvoltare locală

Dezvoltarea strategică și implementarea unei politici pentru copilăria timpurie diferă de la o comunitate la alta, fiind influențată de factori locali. Succesul unei astfel de politici pentru copilăria timpurie depinde întotdeauna de voința politică, dar și de motivația administratorilor și a practicienilor de a implementa acea politică. Evaluarea nevoilor existente privind copilăria timpurie la nivelul unei comunități reprezintă un pas esențial pentru dezvoltarea unor servicii cuprinzătoare și adaptate nevoilor locale. Acest pas se realizează printr-o analiză de situație care descrie în amănunt situația curentă care privește copilăria timpurie și identifică acțiunile necesare de întreprins în viitorul apropiat/ mediu/ îndepărtat. Având la bază o analiză de situație solidă, comunitatea locală poate să formuleze/ să revizuiască o strategie pentru copilăria timpurie care să includă obiective cheie și planuri de acțiune, sau să includă în strategia de dezvoltare locală obiectivele care se referă la educația timpurie.

PrimoKiz – Metodologia elvețiană destinată comunităților locale

Metodologia PrimoKiz a fost proiectată pentru a promova o abordare a educației și îngrijirii în copilăria timpurie bazată pe rețele, în scopul stabilirii unei politici cuprinzătoare pentru copilăria timpurie care să asigure impactul optim al programelor de înaltă calitate pentru copii și părinți. Pe baza acestei metodologii, comunitățile pot fi asistate în crearea unei rețele de actori din sectorul[1] copilăriei timpurii și din arii adiacente pe orizontală (sectorul educației, al serviciilor sociale și protecției și al sănătății) și pe verticală (incluzând toate resursele și instituțiile de la naștere la intrarea copilului în școala primară, într-un traseu pozitiv), printr-un proces participativ.

Prin fazele pe care le parcurge (de la decizia de a realiza o analiză de situație, la definirea contextului local și derularea propriu-zisă a analizei de situație, urmată de emiterea unui mandat pentru revizuirea strategiei locale, apoi a planului de implementare, mandatul pentru implementarea strategiei și acțiuni implementare ulterioare), metodologia PrimoKiz este un instrument de orientare pentru realizarea unei analize de situație completă și relevantă.

De la constituirea echipei care coordonează realizarea analizei de situație până la raportul care conține date relevante identificate, se parcurge un proces complex, care cuprinde realizare de instrumente de colectare de date, consultări cu administrația și actorii din sectorul pentru copilăria timpurie, prelucrarea și interpretarea datelor. Toate aceste componente, dar mai ales constituirea unei echipe multisectoriale care să se implice în realizarea analizei, pot fi furnizate în cadrul asistenței tehnice. Copilăria timpurie reprezintă perioada de la naștere la intrarea copilului în școala primară și este important ca o analiza de situație comprehensivă să acopere toate aspectele vieții unui copil mic, de la planificarea urbană la serviciile de care poate beneficia, iar metodologia PrimoKiz poate furniza instrumentele pentru aceasta.

Metodologia PrimoKiz a fost creată de Fundația Jacobs pentru a promova o abordare a educației și îngrijirii în copilăria timpurie bazată pe rețele, iar dreptul de utilizare și implementare în România aparține Centrului Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională. Pentru a aprofunda discuția despre realizarea analizei de situație, respectiv implementarea metodologiei PrimoKiz în comunități din România, vă rugăm să ne contactați la adresa: office{@}stepbystep.ro

[1]Termenii „ECEC”, „copilăria timpurie” și „sectorul pentru copilăria timpurie” sunt folosiți alternativ.

Consultanță privind organizarea și înființarea serviciilor de educație timpurie de calitate

Serviciile de educație timpurie preșcolare sau antepreșcolare pot fi înființate în sistem public sau privat în funcție de reglementările în vigoare.

Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională ca organizație furnizoare de formare continuă poate asista organizații în înființarea serviciilor, și ulterior în derularea unor servicii de calitate pe baza instrumentelor de calitate dezvoltate:

  • Principiile ISSA pentru o educație de calitate,
  • Instrument de dezvoltare profesională pentru îmbunătățirea calității practicilor în grădinițe,
  • Document cadru pentru asigurarea practicilor educaționale de calitate în serviciile pentru copiii de sub trei ani.

În completarea serviciilor antepreșcolare și preșcolare înființate prin tradiție în comunități, în funcție de concluziile analizei de nevoi, se poate opta și pentru înființarea/ dezvoltarea altor tipuri de servicii complementare. Acestea pot fi:

  • grupuri de joacă,
  • ludotecă/ jucăriotecă,
  • servicii de consiliere și parenting pentru părinți,
  • vizite la domiciliu ș.a.m.d.

Pentru organizarea unor astfel de servicii, Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională poate pune la dispoziție ghiduri de organizare și alte resurse suport. De asemenea, selecția și pregătirea personalului pentru a derula astfel de servicii fac parte din asistența tehnică acordată.

Pregătirea personalului care deservește serviciile existente sau viitoare

Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională susține idea că una din cele mai importante investiții este în cadrele didactice. Dar funcționarea unei instituții de educație și îngrijire, precum o creșă sau grădiniță, cuprinde și alte categorii esențiale de personal. Pentru că, în perioada timpurie copilul se dezvoltă global, holistic, iar fiecare adult care intră în interacțiune cu el reprezintă o sursă de învățare și de stimulare a dezvoltării, Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională are pregătit un pachet de formare continuă care se adresează tuturor adulților din instituții: personal didactic, personal nedidactic, personal medical, manageri.

Este de reținut faptul că Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională nu oferă formare inițială pentru niciuna dintre categoriile de personal listate mai sus, dar susține prin cursuri de formare față în față și online, cu componente practice – aplicative, dezvoltarea profesională a personalului, oferind cursuri specifice fiecărei categorii (ca de exemplu, pentru cadre didactice: Aplicarea noului Curriculum pentru educație timpurie, Instrumente digitale în educația preșcolarilor, Aplicarea metodologiei Step by Step în grupele preșcolare ), sau cursuri comune (Tranziția copilului din familie în instituție, Colaborarea și parteneriatul cu părinții și familiile copiilor).

Pentru a urma cursurile de formare continuă puse la dispoziție de Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, vă rugăm să ne contactați la adresa: office{@}stepbystep.ro

Educația Timpurie este iubire!
%d