Servicii Complementare pentru Copilăria Timpurie

Un serviciu se referă la un anumit spațiu individual sau la săli în cadrul unei instituții care furnizează un program de educație și îngrijire timpurie. Într-o anumită locație pot fi furnizate mai multe tipuri de servicii, de exemplu, atât un program prelungit în paralel cu un program normal, în funcție de solicitări și disponibilitatea resurselor umane și materiale.

În prezent se urmărește din ce în ce mai intens integrarea serviciilor oferite copiilor și familiilor acestora, astfel încât să fie atinse obiective din sfera educației, sănătății, nutriției, îngrijirii, protecției drepturilor copilului și parentalității.

Când vorbim despre educație și îngrijire în copilăria timpurie (EÎCT) întâlnim o varietate de servicii pentru copii, care răspund vârstei de la naștere la 6 ani, dar și unor nevoi de îngrijire și dezvoltare diferite.

 • Servicii pentru antepreșcolari (de la câteva luni la 3 ani)– în creșe sau centre de zi
 • Servicii pentru preșcolari (de la 3 la intrarea în școala primară) – furnizează un program preșcolar, structurat, livrat de educatori calificați, de obicei în grădinițe și se adresează copiilor de 3 – 5 ani timp de maxim 3 ani. Aceste servicii beneficiază de un curriculum. În funcție de comunitatea unde se desfășoară, de spațiile disponibile și de cererea existentă, aceste servicii pot lua forme diferite:
  • program prelungit (operează de la 8.00-18.00)
  • program normal (8.00 – 13.00)
  • program de 4-5 ore, organizat în ture (o grupă de la 8.00 – 13.00, în aceeași sală învățănd după amiază altă grupă de preșcolari).
 • Servicii de îngrijire și stimulare a dezvoltării copiilor în centre de zi
 • Servicii de îngrijire în familie (family day care)
 • Servicii de supraveghere și realizarea temelor pentru copiii școlari (before/after school)
 • Servicii de supraveghere și stimularea dezvoltării pe timpul vacanțelor
 • Servicii periodice:
  • Grupuri de joacă pentru preșcolari și antepreșcolari:
   • pot fi organizate în cadrul bibliotecilor, ludotecilor, bisericilor de 2 – 3 ori pe săptămână sau zilnic câte 2-3 ore
   • de obicei sunt frecventate de copiii neînscriși la grădiniță sau creșă (în Irlanda frecventează copiii de 2,5 – 3 ani)
   • pot fi private
   • personalul poate fi calificat
  • Grupuri pentru părinți și copii
   • Grupuri informale unde bebelușii, antepreșcolarii și părinții lor se întâlnesc pentru oportunități de socializare
   • Se poate desfășura în spațiile comunității sau la părinți acasă (Irlanda)

EXEMPLE DIN DIVERSE ȚĂRI ȘI SISTEME DE EDUCAȚIE

PROGRAMUL DE CREȘTERE – SĂNĂTATEA ȘI STAREA DE BINE A BEBELUȘULUI – Irlanda

Programul a fost lansat în 2016 cu scopul de a îmbunătăți informarea și susținerea profesională pe care guvernul o oferă părinților și profesioniștilor din domeniul sănătății în rolurile acestora din serviciile de îngrijire furnizate. Programul este gândit pentru a împuternici părinții, construind pe baza experienței acestora pentru a se simți competenți în rolul lor parental. Angajarea părinților este elementul cheie, asigurând faptul că serviciile sunt construite în jurul nevoilor părinților și răspund feedbackului acestora.

PREVENIRE, PARTENERIAT ȘI SUSȚINEREA FAMILIEI – Irlanda

Programul se focalizează pe intervenția timpurie. Scopul este acela de a furniza un cadru coordonat, multidisciplinar, în care sunt implicate diverse instituții și servicii pentru a obține rezultate pozitive pentru copii. Scopul final al programului este acela de a stopa problemele experimentate de copii și familii pentru a nu deveni mai acute și a nu se dezvolta într-o criză.

CENTRE PENTRU FAMILII – Țările Nordice

Țările Nordice au dezvoltat un model coordonat și cuprinzător de furnizare de servicii pentru familie, care își propune să susțină parentalitatea și să promoveze bunăstarea și sănătatea copiilor și a familiilor pe baza colaborării și a unei tranziții facile.

VIZITE LA DOMICILIU – Elveția

Servicii complementare propuse ca urmare a abordării PRIMOKIZ. Comunitățile aleg să instituie un program cu vizitare la domiciliu pentru părinții cu copii mici, pentru a îmbunătăți interacțiunea părinte-copil și sensibilitatea pentru dezvoltarea timpurie.

LUDOTECI PENTRU COPIII MICI – Europa, SUA

Ludoteca nu este doar un loc în care găsim cu resurse educaționale ci și un spațiu de socializate și pentru familiile cu copii mici.

PROGRAMUL PRIVIND SĂNĂTATEA COPIILOR – Marea Britanie

Programul se focalizează pe prevenție universală și servicii de intervenție, asigurând familiilor programe de screening și vaccinare, recenzii privind sănătatea și dezvoltarea completate de recomandări privind sănătatea, starea de bine și parentalitatea. În termeni generali, programul aspiră să îmbunătățească sănătatea și starea de bine a copiilor, ca parte a unei abordări integrate care susține copiii și familiile.

COPILUL ȘI FAMILIA – Belgia

Agenția guvernului flamand Copilul și Familia contribuie la bunăstarea copiilor și a familiilor prin intermediul furnizării unor servicii în domeniul susținerii familiei prin programe de prevenție, îngrijirea copilului și adopție.

GRUPURI DE JOACĂ – Elveția

Servicii complementare propuse ca urmare a abordării PRIMOKIZ. Un grup de joacă este un serviciu de EÎCT asigurat pentru copii de vârstă antepreșcolară sau preșcolară în diverse spații ale comunității: centre de zi, bibliotecă, centre culturale, biserici, frecventat 2 – 3 ore pe zi, în fiecare zi sau 2 -3 zile pe săptămână; copiii pot fi supravegheați de personal specializat (sau părinți) și pot desfășura jocuri și activități de stimularea dezvoltării.

SPAȚII DE LECTURĂ PENTRU COPIII MICI – Europa, SUA

Spațiile destinate cititului pentru copiii mici sunt organizate în biblioteci sau în centre culturale comunitare și oferă acces tuturor copiilor la cărți de calitate, care în general sunt scumpe și greu accesibile mai ales pentru familiile vulnerabile.

.

Educația Timpurie este iubire!
%d