Educația Timpurie în România

Educația și Îngrijirea Timpurie (ECEC) în România este într-o continuă transformare (în concordanță cu Legea Educației Naționale nr.1/2011). Un rol important în producerea schimbării au avut-o ONG–urile susținute de către Reprezentanța UNICEF în România, Centrul Step by Step jucând un rol determinant în ultimii 25 de ani.

De la mijlocul anilor 1990, Centrul Step by Step în parteneriat cu Ministerul Educației și Departamentul pentru Protecția Copilului, s-a concentrat pe dezvoltarea serviciilor de educație timpurie și și-a extins activitatea într-o serie de grădinițe, creșe și servicii de îngrijire de zi.

 • 1994

  • Primele grădinițe Step by Step au început să funcționeze în România în  (în 7 grădinițe publice din 7 județe). Schimbarea la nivel preșcolar adusă de alternativa educațională Step by Step a determinat reconsiderarea actului educațional, educație centrată pe copil, prin care fiecare copil este respectat, cu specificul cultural al familiei sale. Parteneriatul cu părinții de asemenea a devenit foarte important, părinții fiind direct implicați în procesul educațional – știut fiind că primii educatori ai copilului sunt proprii lui părinți.
 • 1999

  • Primul program privind abordarea globală a copiilor mici s-a desfășurat în 10 creșe și, pentru prima oară în România,  a fost inclus un educator în rândul personalului, care era exclusiv medical.
 • 2002 

  • Lansarea Studiul privind dezvoltarea timpurie a copilului – Educaţia timpurie – studiu asupra creşelor din România– care a prezentat pentru prima oră date despre creșele din România. De asemenea, un grup de lucru format din specialiști a elaborat primul standard pentru serviciile de educație timpurie (creșe și centre de zi).
  • Lansarea unui program de formare pentru tot personalul care lucrează în creșe, cu accent pe  educație, dar și pe extinderea îngrijirii (igienă, nutriție, protecție, îmbunătățirea abilităților parentale).
 • 2006

  • Un grup de lucru elaborează primul proiect de Strategie națională privind educația timpurie. În 2010 proiectul revizuit este postat pe site-ul Ministerului Educației, pentru a fi promovat printr-o Hotărâre a Guvernului.
 • 2007

  • Din 2007, România este un stat membru al UE și depune eforturi pentru armonizarea și adaptarea legislației și standardelor la reglementările europene.
 • 2008

  • Ministerul Educației Naționale a adoptat ca document național fundamental  „Standarde de învățare și dezvoltare pentru copii, de la naștere până la vârsta de 6/7 ani”.
  • Un alt grup de lucru, cu sprijinul Băncii Mondiale, dezvoltă un curriculum pentru educatie timpurie (de la naștere la  6/7 ani), pe baza unor documente de referință importante: Convenția ONU privind drepturile copilului, Legea 272/2004 și Standardele de învățare și dezvoltare pentru copii, de la naștere până la 6/7 ani.
 • 2011

  • Noua Lege a Educației Naționale promovează oficial conceptul de Educație Timpurie în România
 • 2014

  • Grădinițele au început să țină seama  tot mai mult de noile cercetări în domeniul psihologiei și neuroștiiței, urmând o pedagogie centrată pe copil,  rezultatele putând fi ușor observate în mai multe locuri. Creșele sunt, de acum, în proces de dezvoltare ca servicii educaționale. Curriculum-ul pentru naștere până la 3 ani și Metodologia de organizare si funcționare a creșelor sunt în curs de promovare prin Hotărâre de Guvern. Procentul de personal calificat –  cu studii universitare – a crescut, în principal pentru învățământul preșcolar, dar începe, timid, și pregătirea  personalului care lucrează în creșe (copiii naștere până la 3 ani).
 • 2018

  • Legea 201/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației prin care se statutează plata de către stat a finanțării per capita* pentru antepreșcolari. *Conform art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 (#M81), termenul prevăzut la art. 9 alin. (2^2) se prorogă până la începutul anului şcolar 2021 – 2022.
 • 2019

  • Legea 56/2019 care prevede in Articolul 24 (1) Învățământul general obligatoriu cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. Învățământul secundar superior și grupa mare din învățământul preșcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030.
  • Prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019, a fost aprobat noul Curriculum pentru Educație Timpurie.
 • 2020   

  • Educația timpurie de calitate este din 30 iunie 2020, parte din Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, statul român recunoscând importanța fundamentală a educației timpurii de calitate în dezvoltarea societății. Potrivit  punctului 114 al documentului aprobat de Parlament, “se va asigura operaționalizarea proiectului Romania Educată, având drept obiective centrale creșterea calității actului educațional, reducerea inechității și a pierderilor de capital uman, precum și pregătirea cetățenilor pentru viața civică într-o epoca de intensă circulație informațională”.
  • Prin Legea nr. 239/2020, Parlamentul României a adoptat facilități fiscale în domeniul impozitului pe profit și al impozitului pe venit.  Se includ în categoria cheltuielilor nedeductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie. Se acordă credit fiscal la calculul profitului impozabil pentru cheltuielile/sumele de mai sus, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depășește impozitul pe profit datorat, diferența va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.
  • Începe campania europeană “First Years First PriorityUn start bun pentru fiecare copil din Europa” care urmărește să construiască o comunitate puternică de susținători  la nivelul Uniunii Europene și la nivel național pentru a asigura menținerea copilăriei timpurii drept prioritate în agenda politică.
 • 2021

  • Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie realizează primul sondaj de opinie din România privind percepția educației timpurii. Studiul reprezintă o nouă etapă dintr-un demers multianual al Centrului Step by Step de documentare și promovare a educației timpurii în România și permite tuturor profesioniștilor și organizațiilor din domeniu să acționeze astfel încât întreaga societate să contribuie la împlinirea potențialului fiecărui copil. 
Educația Timpurie este iubire!
%d blogeri au apreciat: