Grupuri de Joacă

ELVEȚIA


Servicii complementare propuse ca urmare a abordării PRIMOKIZ


Un grup de joacă este un serviciu de EÎCT asigurat pentru copii de vârstă antepreșcolară sau preșcolară în diverse spații ale comunității: centre de zi, bibliotecă, centre culturale, biserici, frecventat 2 – 3 ore pe zi, în fiecare zi sau 2 -3 zile pe săptămână; copiii pot fi supravegheați de personal specializat (sau părinți) și pot desfășura jocuri și activități de stimularea dezvoltării. Grupurile de joacă pot fi organizate ca inițiative private sau programe asigurate de comunitate.

EXEMPLU:

Asigurarea unui grup de joacă în Moosseedorf

În Moosseedorf, o comunitate cu 4.000 de locuitori exista un singur grup de joacă. Peste 90% dintre toți copiii între 2,5 și 4 ani vizitau acest grup de joacă. Deși cererea pentru locuri era în creștere, infrastructura de ansamblu era slabă.

În cadrul abordării Primokiz, comunitatea a discutat despre oportunitatea și resursele necesare pentru ca acest grup de joacă să poată fi menținut deschis, permanent, în condițiile în care:

  • sunt necesare cursuri pentru mame și copii
  • prezența multor copii din mediu imigrant cu o limbă diferită de cea locală face necesar un al doilea cadru didactic prezent pe durata grupului de joacă.

Răspunzând acestor nevoi, a fost conștientizată creșterea costurile de administrarea a programului. O altă temă importantă de discuție a fost despre avantajele și dezavantajele unui grup de joacă gestionat de actori privați sau o asociație privată, comparativ cu gestionarea lui de către comunitate. Care este cel mai bun model de subvenționare viitoare pentru această comunitate? Includerea în structurile comunității a grupului sau sprijin financiar?

Procesul de decizie în cadrul comunității a cuprins:

  • constituirea unui grup de lucru constând în doi consilieri comunali (cultură și educație, respectiv finanțe), conducătorul grupului de joacă, persoana responsabilă de cursurile de limba germană pentru mame și copii
  • organizarea a două ateliere pentru discutarea procesului (avantaje și dezavantaje ale ambelor modele)
  • calculul bugetului ale fiecărui model
  • raportul pentru consilierii comunității cu recomandarea modelului ales
  • formularea și prezentarea deciziei: grupul de joacă s-a decis a fi inclus în oferta de servicii de îngrijire de zi și programe după-școală (after-school) ale comunității, adaptând în felul acesta salariile la nivelul comunității.

 

Dezavantaj: costuri mai mari, justificate însă de beneficii.

Avantaj : În comunitate s-a creat o rețea de suport pentru copilăria timpurie. Grupul de joacă derulează cursuri integrate pentru mame și copii și rămâne stabil.

Alte informații privind grupurile de joacă organizate în Elveția:

  • familiile cu resurse economice reduse primesc o subvenție pentru frecventarea de către copil a grupului de joacă
  • în grupurile de joacă subvenționate sunt introduse standarde de calitate
  • toate familiile au acces gratuit la grupurile de joacă comunitare.
Educația Timpurie este iubire!
%d blogeri au apreciat: